Amakas Boutique Travel Agency

Общи условия

I.- ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.- ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ДАННИ.

Tуристическа агенция:

АГЕНЦИЯ, с адрес: улица Serrano, 63, 28006, Madrid

Име на фирмата: Smile Team SL

C.I.F. (данъчен номер): B88423801

Лиценз: CICMA 3230

Мобилни телефони: +34 693378825 (Испания), +359 876744844.

Имейл на агенцията: office@amakastravel.com

Основен изпълнител (клиент):

Име и фамилия или име на фирма:

Адрес:

ЕГН:  Мобилен телефон (+359) Имейл:

Брой пътуващи:

2.- ОПИСАНИЕ НА ПЪТУВАНЕТО.

-Заглавие на пътуването:

Съгласно маршрута, който посочва програмата / документацията, предоставена на клиента в момента на резервацията на пътуването.

– Дата на заминаване: .202 г. Място :

– Дата на връщане: 202 г. Място:

– Транспортни средства, характеристики и категория на същите: както е посочено в програмата / документацията, предоставена на клиента в момента на резервацията на пътуването.

– Настаняване, местоположение, категория и характеристики, както е посочено в програмата / документацията, предоставена на клиента в момента на резервацията на пътуването.

– Диета: както е посочено в програмата / документацията, предоставена на клиента в момента на резервацията на пътуването.

– Посещения и екскурзии, включени в цената на пътуването: Ако да: както е посочено в програмата / документацията.

– Минимален брой хора, необходими за извършване на пътуването.

3.- ЗАСТРАХОВКА ЗА ПОМОЩ ПРИ ПЪТУВАНЕ. Поема разходите за репатриране в случай на злополука, заболяване или смърт.

Включена в цената.

Сключена по желание от клиента.

Клиентът заявява, че не желае да сключва застраховка.

4.- ЗАСТРАХОВКА ОТМЯНА НА ПЪТУВАНЕТО.

Включена в цената.

Доброволно абонирана от клиента.

Клиентът заявява, че не желае да сключва застраховка.

В случай абониране на застраховка за асистиране, анулиране или друго допълнително покритие, характеристиките на посоченото покритие ще се появят в полицата, предоставена на клиента в момента на подписване на пътуването.

5.- ПРЕИМУЩЕСТВА 1. Предимствата, които съставят договора за комбинирано пътуване, произтичат от информацията, предоставена на клиента в брошурата / информативната документация / програма или указанията относно тази информация, направени при потвърждаване на резервацията.

1. Въпреки това агенцията организатор си запазва правото да променя информацията, съдържаща се в брошурата / информативната документация / програма преди сключването на договора. За нейната валидност промените в споменатата информация трябва да бъдат ясно съобщени писмено на клиента. Ако преди началото на пътуването организаторът е принуден да промени съществено някоя от основните характеристики на услугите или не може да спази споразумението или трябва да промени цената с повече от 8% в резултат главно на промени в горивото, ниво на данъци или такси или промяна на обменните курсове, пътникът може в рамките на 10 календарни дни да приеме промяната или да прекрати договора без неустойка.

6.- НАСТАНЯВАНЕ.

Освен ако не е посочено друго в брошурата / информационната документация / програма или не е предвидено при определени условия:

а) .- По отношение на онези държави, в които има официална класификация на хотелските заведения или друг вид настаняване, брошурата съдържа туристическата класификация, която се предоставя в съответната държава. В тези, в които няма официална класификация, категорията, посочена в брошурата, е само ориентировъчна. Във всеки случай агенцията трябва да осигури най -голямото съответствие между използвания рейтинг и очакванията, които това може разумно да породи у клиента.

б) Часовете на заетост на стаите зависят от правилата, установени във всяка страна. По принцип стаята може да бъде заета от 14 ч. в деня на пристигане и трябва да бъде освободена преди 12 ч. в деня на отпътуване, независимо от часа на пристигане в хотела или часьт, в който е планирано продължаването на пътуването .

Когато договорената услуга не включва постоянния съпровод на водач и в случай, че потребителят очаква пристигането си в хотела или апартамента, запазени на дати или часове, различни от посочените, препоръчително е, за да се избегнат проблеми и погрешни тълкувания, да се съобщи с възможно най -голямо предвиждане на такова обстоятелство до Агенцията-организатор или директно до хотела или апартаментите, в зависимост от случая.

По същия начин трябва да се консултирате с Агенцията по време на резервацията относно възможността да носите животни, тъй като те обикновено не са допуснати до хотели и апартаменти. В случай, че сте потвърдили допускането на животни и имате намерение да пътувате с тях, това обстоятелство трябва да бъде посочено в договора.

Услугата за настаняване ще означава, че стаята е на разположение за съответната нощ, като се разбира, че се предоставя, независимо дали поради обстоятелствата на комбинираното пътуване, времето на влизане в нея настъпва по-късно от първоначално планираното.

в) Тройни или четворни стаи или каюти обикновено са двойни стаи, към които се добавят едно или две легла, които обикновено са разтегателен диван или сгъваемо легло, с изключение на някои обекти, където се използват две по -големи легла вместо допълнителни легла.

7.- ТРАНСПОРТ.

1. Клиентът трябва да се яви на мястото, посочено за заминаване, с предварително съобщение, посочено от агенцията или, ако това не стане, с брошурата.

Като общо правило, в случай на въздушен транспорт, минималното предварително уведомление е един час и половина на планираното време за заминаване.

При сключване на индивидуални услуги се препоръчва клиентът отново да потвърди времето за излитане на полета 48 часа предварително.

2. Ако клиентът не е могъл да извърши пътуването поради непредставяне на необходимото предизвестие, ще се прилага режимът, установен в седмата клауза на конкретните условия, свързани с оттеглянето на клиента.

3. Загубата или повредата, настъпили във връзка с ръчния багаж или други предмети, които клиентът носи със себе си и ги държи в неговото задържане, са на негов собствен риск и за негова сметка.

8. -ДРУГИ УСЛУГИ.

1. Като общо правило, режимът на пълен пансион включва континентална закуска, обяд, вечеря и настаняване. Полупансионът, освен ако не е посочено друго, включва континентална закуска, вечеря и настаняване. Като общо правило тези ястия не включват напитки.

2. Специалните диети (вегетариански или специални диети) се гарантират само ако са съгласувани от страните при специални условия.

9.-ХОРА С ИНВАЛИДИЧНОСТ ИЛИ С НАМАЛЕНА МОБИЛНОСТ.

Хората с намалена подвижност, преди да продължат с искането за резервация, трябва да информират агенцията за тази ситуация, за да преценят възможността и жизнеспособността да наемат пътуването според неговите характеристики.

В съответствие с разпоредбите на Регламент CE 1107/2006, под лице с намалена подвижност се разбира всяко лице, чиято мобилност за участие в пътуването е намалена поради причини за физическо увреждане (сензорно или двигателно, постоянно или временно), увреждане или интелектуален дефицит или друга причина за увреждане или възраст, и чието положение изисква адекватно внимание на специфични нужди на услугата на разположение на другите участници в пътуването.

10.- ЦЕНА И МЕТОД ЗА ПЛАЩАНЕ.

Съгласно фактурата и условията за финансиране, които са приложени към този договор. Клиентът ще бъде информиран преди подписването на договора за общата цена на пътуването, включените данъци и тези разходи, които ще трябва да бъдат поети допълнително. Моля, прегледайте внимателно раздел 11 (Изключения).

Тези цени са изчислени въз основа на обменните курсове, транспортните курсове, разходите за гориво и приложимите ставки и данъци към тази дата. Всяко изменение в цената на гореспоменатите елементи може да доведе до преразглеждане на крайната цена на пътуването, както по-висока, така и по-ниска, в строгите размери на гореспоменатите вариации на цените. Тези промени ще бъдат уведомени писмено на клиента, произтичащи от прилагането на разпоредбите на шеста клауза на конкретните условия.

Специални икономически условия за децата: Като се има предвид разнообразието от обработки, приложими за деца, в зависимост от тяхната възраст, доставчика на услуги и датата на пътуването, се препоръчва винаги да се консултирате с обхвата на специалните условия, които съществуват и че по всяко време ще бъде обект на конкретна и подробна информация и ще бъде включена в договора или в информационната документация на пътуването, която се доставя по време на подписването. Като цяло по отношение на настаняването те ще бъдат приложими, докато детето споделя стаята с двама възрастни.

По отношение на престоя на непълнолетни в чужбина ще бъде използвана незабавно предоставената информация за всеки случай и това, което може да фигурира в договора или в информационната документация за пътуването, която се доставя при подписването му.

Допълнителни услуги: Когато потребителите поискат допълнителни услуги (например стая с изглед към океана и т.н.), които не могат да бъдат окончателно потвърдени от  агенцията –  организатор, потребителят може да избере окончателно да се оттегли от исканата допълнителна услуга или да запази искането си като се надява, че подобни услуги ще могат да бъдат предоставени.

11.-ИЗКЛЮЧЕНИЯ.

Тази цена не включва визови разходи, летищни такси и / или входни и изходни такси, бакшиши, сертификати за ваксинация, напитки като кафе, вина, спиртни напитки, минерални води, специални диети дори в случаите на пълен пансион или полупансион, освен ако нещо друго не е изрично упоменато в договора – пране и гладене, незадължителни хотелски услуги и като цяло всяка друга услуга, която не е изрично включена в този договор, или не е конкретно описана в програмата / офертата или в информативната документация, която се доставя на клиента.

В случай на екскурзии или незадължителни посещения, които не са договорени, трябва да се има впредвид, че те не са част от договора за пакетно пътуване. Публикуването им в програмата / офертата е само с информационна цел. Посочените екскурзии ще се предлагат на клиента с техните специфични условия и окончателна цена, като не се гарантира до момента на наемането им евентуалната им реализация.

Цената на комбинираното пътуване не включва такси за обслужване и администрация, които не са описани по -горе и по отношение на които, в началото на пътуването, клиентът е предупреден, че трябва да поеме ангажимента да го достави в края на пътуването. Тези такси са предназначени за този персонал (обикновено на борда, в случай на круизи), който основно предлага на пътника постоянно и персонализирано внимание, така че престоят им да е напълно задоволителен.

12.-СПЕЦИАЛНИ ОФЕРТИ.

Когато комбинираното пътуване е договорено в резултат на специални оферти, last minute или еквивалентни, на цена, различна от тази, изразена в програмата / брошурата, услугите, включени в цената, са само тези, които са подробно посочени в офертата, дори когато споменатата оферта се отнася до някои от програмите, описани в програмата / брошурата, при условие ,че посоченото препращане е направено единствено с цел обща информация за местоназначението.

13.-ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА.

В акта за регистрация Агенцията може да изисква аванс, който в никакъв случай няма да бъде по -голям от 40%, с изключение на определени оферти, които поради своята специалност в условията на договора изискват по -голяма сума, като се издава съответната бележка, в която тя е посочена, в допълнение към очакваната от клиента сума. Останалата сума трябва да бъде платена срещу получаване на пътната документация в рамките на срока, определен от агенцията, а ако няма определен период, това трябва да бъде направено не по -късно от 7 дни преди заминаването.

Договорът може да бъде прекратен преди отпътуване, ако клиентът не извърши едно от предвидените в предходните раздели плащания в рамките на съответния период.

Приемането на резервации от организатора ще зависи от наличието на места и се разбира, че е завършено, с последващото сключване на договора, в момента на потвърждаване на тур оператора. Застраховките и разходите за управление за промяна или прехвърляне на резервации не се възстановяват. Всички възстановявания, които са подходящи за всяка концепция, винаги ще бъдат формализирани чрез Агенцията, в която е направена регистрацията, и няма да се възстановят средства за услуги, които не са използвани доброволно от потребителя.

II.- СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ

ПЪРВО.- Приложим правен регламент: Този договор е подписан съгласно разпоредбите на Кралския законодателен указ 1/2007 от 16 ноември, който одобрява консолидирания текст на Общия закон за защита на потребителите и други допълващи закони, както и, в приложимите случаи, от разпоредбите, съдържащи се в международните норми и конвенции, свързани с превоз на пътници.

ВТОРО.- Клиентът потвърждава, че е получил от Агенцията преди подписването на договора информационната програма / документация на пътуването, за която е бил информиран, приемайки характеристиките и условията, които го управляват. Организаторът и търговецът на дребно отговарят за правилното изпълнение на договора, в съответствие с член 161 от RDL 1/2007.

Програмата / брошурата е информативният документ, в който са включени тези Специални условия. Програмата / офертата е описанието на пакетното пътуване, съдържащо се в програмата / брошурата, която е обект на договора за пакетно пътуване. Информацията за програмата / офертата, съдържаща се в програмата / брошурата, е обвързваща за организатора или търговеца на дребно, освен ако не възникне едно от следните обстоятелства:

а) че промените в споменатата информация са били ясно съобщени в писмена форма на потребителя преди сключването на договора и че тази възможност е изрично посочена в офертната програма. Цената може да бъде променена само в съответствие с член 158 от гореспоменатия Кралски законодателен указ 1/2007.

б) Да се ​​извършват по -късни промени, предварително писмено съгласие между договарящите страни.

ТРЕТО.- Минималният брой хора, необходими за извършване на това пътуване, е …….

Когато жизнеспособността на комбинираната оферта за пътуване се дължи на минимален брой участници и тъй като този брой не е достигнат, пътуването се анулира, потребителят ще има изключителното право на възстановяване на общата цена или очакваните суми, без да може да поиска каквато и да е сума като обезщетение, стига Агенцията да Ви е уведомила писмено в следните срокове:

– Двадесет календарни дни преди началото на пакетното пътуване в случай на пътувания с продължителност над шест дни.

– Седем календарни дни преди началото на пакетното пътуване в случай на пътувания с продължителност между два и шест дни.

– Четиридесет и осем часа преди началото на комбинираното пътуване в случай на пътувания с продължителност по-малка от два дни.

В случай, че организаторът не е в състояние да изпълни договора поради неизбежни и извънредни обстоятелства, той ще уведоми пътника за отмяната без неоправдано забавяне преди началото на пътуването.

ЧЕТВЪРТО.- Клиентът е длъжен да съобщи за всяко нарушение при изпълнението на договора – за предпочитане „на място“ или, по друг начин, възможно най -скоро – писмено или по друг начин на организатора.

В случай, че решенията, арбитрирани от Агенцията – Организатор или Търговец на дребно – не са задоволителни за клиента, клиентът може да предяви иск пред Агенцията или организатора в срок от 30 дни от започването на пътуването. Агенцията или организаторът ще имат четиридесет и пет календарни дни, за да отговорят на предявения от клиента иск, период, който започва да тече от деня след предявяването на иска. По отношение на алтернативното разрешаване на спорове, без да се засяга прилагането на европейските регламенти (Закон 7/2017 от 2 ноември), Ви информираме, че агенцията не е свързана с потребителската арбитражна система.

ПЕТО.- Независимо от разпоредбите на предходния раздел, давностният срок за действия, произтичащи от правата, признати в RDL 1/2007, ще бъде две години, както е установено в член 169 от книга IV от гореспоменатия Кралски указ Законодателен.

ШЕСТО.- Цените, определени в този договор, могат да бъдат преразглеждани, както нагоре, така и надолу, за да се включат вариации в цената на транспорта, включително цената на горивото, таксите и данъците, свързани с определени услуги, или поради промени в обменният курс на валутата, приложен към организираното пътуване. Ако увеличението на цената надвишава 8% от общата цена на Комбинирано пътуване, пътникът може в рамките на 3 работни дни да приеме предложената промяна или да прекрати договора, без да плаща неустойка.

СЕДМО.- По всяко време клиентът може да се откаже от договореното пътуване, като има право на възстановяване на платените суми, но трябва да компенсира организатора с посочените по-долу санкции, освен ако такова оттегляне не се дължи поради непреодолима сила:

Клиентът ще плати:

– Анулации, направени между 40 и 35 дни преди датата на стартиране на услугите, са 25% от сумата на пътуването като разходи за анулиране.

– Анулации, направени между 34 до 31 дни преди датата на стартиране на услугите, произхождат от 50% от сумата на пътуването с концепцията за разходи за анулиране.

– Анулирането, направено по-малко от 30 дни преди датата на стартиране на услугите, произхожда от 100% от сумата на пътуването като разходи за анулиране.

– Неявяването възниква 100% от общата сума на пътуването като разходи за анулиране

Ако комбинираното пътуване е предмет на специални икономически условия за наемане, като наемане на самолети, кораби, специални цени или други подобни, разходите за управление, разходите за анулиране и санкциите са посочените в брошурата за това пътуване. Като цяло, след като е издаден самолетен билет, разходите му за анулиране достигат 100% от неговата сума.

Специалните самолетни билети и места на „чартърни“ или „специални“ полети също водят до такси за анулиране, които достигат 100% от техния размер.

Прекъсването води до ефекти от момента, в който желанието на клиента да се оттегли достигне до знанията на агенцията.

Пътникът може да възложи договора за пакетно пътуване на лице, което отговаря на всички условия, приложими към договора. Прехвърлянето трябва да бъде съобщено на организатора или агенцията с разумно предизвестие от най -малко три работни дни в началото на пътуването. Прехвърлителят и правоприемникът ще отговарят солидарно за всяка сума в очакване на плащане, както и за всяка комисионна, доплащане или допълнителни разходи, произтичащи от прехвърлянето.

ОСМО.- В случай, че преди пътуването организаторът е принуден да промени съществено всеки елемент от договора, той трябва незабавно да уведоми клиента за това. В този случай клиентът може да избере между прекратяване на договора без никакви неустойки или приемане на изменение на договора, в което са посочени въведените промени и тяхното въздействие върху цената, без да се засягат споразуменията, които и двете страни могат да постигнат. Клиентът трябва да съобщи взетото решение в рамките на три дни след уведомяване за промяната. В случай, че клиентът не уведоми решението си в посочените срокове, ще се разбира, че той избира прекратяването на договора без никакви неустойки.

В случай, че клиентът реши да прекрати договора, поради причините, посочени в предишния раздел, или че организаторът отмени пакетното пътуване преди уговорената дата на отпътуване, по някаква причина, която не се дължи на клиента, последният ще има право, от момента на прекратяване на договора, до възстановяване на всички платени суми, в съответствие с него, или да извършат друго комбинирано пътуване с еквивалентно или по-високо качество, при условие че организаторът или агенцията могат да го предложат..

В случай, че предложеното пътуване е с по-ниско качество, организаторът или търговецът на дребно трябва да възстановят на клиента, където е подходящо, въз основа на вече платените суми, разликата в цената, в съответствие с договора. Във всеки случай клиентът може да поиска възстановяване на сумите, платени от работодателя, на когото са били изплатени, който трябва да ги изплати възможно най-скоро и във всеки случай 14 календарни дни от датата на прекратяване на договора.

Няма задължение за обезщетение в следните случаи:

а) Когато отмяната се дължи на факта, че броят на регистрираните хора е по-малък от този, изискван в брошурата или в договора за комбинираното пътуване. В този случай агенцията трябва да уведоми пътуващия за анулирането в рамките на установения срок, който ще бъде най -късно: 1) двадесет календарни дни преди началото на пакетното пътуване в случай на пътувания с продължителност над шест дни; 2º) седем календарни дни преди началото на комбинираното пътуване в случай на пътувания между два и шест дни с продължителност и; 3) четиридесет и осем часа преди началото на пакетното пътуване в случай на пътувания с продължителност по-малка от два дни.

б) Ако организаторът не е в състояние да изпълни договора поради неизбежни и извънредни обстоятелства и анулирането се уведомява на пътника незабавно преди началото на пакетното пътуване.

В никакъв случай всичко, което не е включено в договора за пътуване (като например транспортни билети от мястото на произход на пътника до мястото на заминаване на пътуването или обратно, хотелски резервации в дни преди или след пътуването, и т.н) няма да бъде отговорност на Организатора и няма задължение да компенсира тези възможни разходи за независими услуги в случай, че пътуването е отменено поради причините, посочени в раздели а) и б) от тази осма клауза.

В случай, че след започването на пътуването, някоя от услугите, включени в него, не се изпълнява в съответствие с договора, организаторът трябва да коригират липсата на съответствие, освен ако това е невъзможно или ако това води до непропорционални разходи, като се вземе предвид сериозността на липсата на съответствие със стойността на засегнатите туристически услуги. Ако липсата на съответствие не бъде отстранена или ако тя засяга съществено изпълнението на пътуването, ще се прилагат разпоредбите на член 162 от RDL 1/2007. Независимо от гореизложеното, ако организаторът или търговецът на дребно не поправят липсата на съответствие в разумен срок, самият пътник може да направи това, като поиска възстановяване на разходите. Агенцията може да предостави на пътника алтернативни формули, които могат да бъдат отхвърлени само ако те не са сравними с уговореното в договора.

ДЕВЕТО.- Задължения на пътника: Клиентът трябва да спазва указанията, предоставени от агенцията за правилното изпълнение на пътуването, както и законовите разпоредби и минималните стандарти за съвместно съществуване. Сериозното нарушение на тези задължения дава право на агенцията да прекрати договора за пакетно пътуване. Агенцията и / или организаторът също ще имат право на подходящо обезщетение за щети, причинени от поведението на клиента.

В тези въздушни или морски навигационни услуги всички пътници ще се подчинят на властта на капитана.

Пътникът трябва да се държи по начин, който не застрашава безопасността, спокойствието и насладата от пътуването от други пътници; Той ще приеме стандартите за предпазливост и усърдие, които са разумно необходими, и ще се съобрази с административните и законовите разпоредби, свързани с пътуването.

На пътника е забранено да взема стоки, алкохолни напитки, живи животни, оръжия, боеприпаси, експлозиви, запалими, токсични или опасни вещества по време на пътуването без писменото съгласие на организатора.

Пътникът ще носи отговорност за щетите и загубите, които организаторът претърпява в резултат на нарушаване на задълженията си, описани в тези условия, и по-специално ще носи отговорност за всички щети и загуби, причинени на други пътници и трети страни, както и за всички глоби и разходи, които поради тяхната причина организаторът е длъжен да плати на пристанището, митническите, здравните или други органи на всяка страна, която съставя маршрута на пътуването.

Пътникът е длъжен да информира организатора по време на заявката за резервация за всякакви заболявания или увреждания, физически или психически, които може да изискват форми на помощ или специални грижи, както и степента на бременност на пътника и възрастта на бебетата или бебетата в резерва.

ДЕСЕТО.- Организаторите ще носят отговорност за щетите, претърпени от клиента в резултат на неизпълнението или лошото изпълнение на договора, като тази отговорност ще отпадне, когато: а) Дефектите при изпълнението на договорът се дължи на пътника; б) Дефектите се дължат на трето лице, несвързано с предоставянето на услугите, предвидени в договора, и са с непредсказуем и неизбежен характер; в) Дефектите се дължат на неизбежни и извънредни обстоятелства. Ще бъдат приложими разпоредбите на международните конвенции, които обвързват Европейския съюз по отношение на обхвата и условията за изплащане на обезщетение от доставчиците на комбинирани туристически услуги. Във всички останали случаи лимитът за обезщетение, който трябва да бъде изплатен от агенцията, е ограничен до три пъти общата цена на пътуването.

ЕДНАДЕСЕТО .-. Клиентът или бенефициентът на услугата ще могат да възложат своята резервация в комбинираното пътуване на едно лице, което отговаря на всички необходими условия за това, безплатно. Заданието трябва да бъде съобщено писмено на агенцията или на организатора най-малко 7 дни преди началната дата на пътуването. Ако прехвърлянето работи, клиентът и съответното лице отговарят солидарно за плащането на ценовия баланс, както и за допълнителните обосновани разходи, които това прехвърляне може да е причинило.

ДВАНАДЕСЕТО.- При подписване на този договор резервацията за пътуване е потвърдена.

Съобщава се, че в случай, че клиентът, след като пътуването е започнало, доброволно поиска всякаква промяна на договорените услуги, надценката на същите трябва да бъде поета от клиента.

В случай на изоставяне на услугата преди договорената дата, организатора не се ангажира да възстановява никакви суми.

ТРИНАДЕСЕТО.- Личните и семейните документи на всички пътници (включително деца) трябва да са в ред и клиентът трябва да провери дали паспортът, визата или документът за самоличност са тези, които се изискват от правилата на държавата, която ще посетят. Получаването на паспорт или друго изискване (визи, сертификати за ваксинация и т.н.) ще бъде самостоятелно. Всички потребители, и особено тези с националност, различна от испанската, също се напомнят, че трябва да се консултират с консулските представителства или компетентните органи относно изискванията за влизане във всяка страна. В случай, че документацията е отхвърлена от който и да е орган или влизането в страната е отказано поради неспазване на изискванията или липсата на такава, или по подразбиране в изискваната документация, агенцията няма да носи отговорност за допълнителните разходи, нито ще възстанови сумата за пътуването. Непълнолетните под 18 години трябва да носят писмено разрешение, подписано от техните родители или настойници, в очакване, че то може да бъде поискано от всеки орган.

ЧЕТИРИНАДЕСЕТО.- Багаж: За всички цели и по отношение на сухопътния транспорт ще се разбира, че багажът на потребителя и други лични вещи се съхраняват при него, независимо от частта от превозното средство, в което са поставени и която се транспортира под риска и разходите на потребителя. Препоръчва се на потребителите да присъстват при всяко боравене с товарене и разтоварване на багаж. По отношение на въздушния, железопътния, морския или речния превоз на багаж важат условията на транспортните компании, като пътническият билет е обвързващият документ между гореспоменатите компании и пътника. В случай на претърпяване на някакви щети или загуби, потребителят трябва незабавно да представи съответното искане пред Транспортната компания. Организаторската агенция се задължава да предоставя подходяща помощ на клиенти, които могат да бъдат засегнати от някое от тези обстоятелства.

В случай на загуба на багаж при пристигане на летището, клиентът може да се свърже с превозвача или с наш представител на местоназначението, чиято идентификация и телефонен номер са посочени в документите.

Препоръчва се клиентът да присъства максимално при всички манипулации на товарене и разтоварване на багаж.

Попечителството и отговорностите съответстват на превозвача и са приложими условията, установени от превозвачите, като пътническият билет е документът, който обвързва гореспоменатите компании и пътника. В случай на повреда, забавяне на доставката или загуба, клиентът трябва да представи на място съответното искане пред транспортната компания. При транспортирането на багаж и възможните инциденти, произтичащи от него, в този случай са извън обхвата на ръководството на агенцията.

ПЕТНАДЕСЕТО.- Агенцията не носи отговорност за загуби или кражби, които клиентите могат да понесат по време на предоставянето на услугата.

ШЕСТНАДЕСЕТО.- МЕСТЕН ​​ПРЕДСТАВИТЕЛ НА АГЕНЦИЯТА: Г-ЖА Мария Цветанова Петкова (

телефон + 34693378825)

СЕДЕМНАДЕСЕТО.- Името, адресът и телефонният номер, където може да се установи директен контакт с разселените непълнолетни лица или лицата, отговорни за престоя им „на място“, фигурират в окончателната документация, която се предоставя на клиента в този акт.

ОСЕМНАДЕСЕТО.- Клиентът е информиран, че може да сключи застрахователен договор, за своя сметка, който покрива разходите за отмяна и / или помощ за застраховка, която покрива разходите за репатриране или трансфер до мястото на произход, в случай на злополука, болест или смърт.

ДЕВЕТНАДЕСЕТО.- В допълнение към информацията, предоставена от Агенцията, клиентът е информиран, че Министерството на външните работи предоставя информация за конкретни препоръки или вероятни неявни рискове в зависимост от дестинацията чрез Интернет или по друг начин.

ДВАДЕСЕТО.- Предишните конкретни условия допълват тези, които са включени в програмата за пътуване. По въпроси, които не са предвидени, се прилагат разпоредбите на Кралското законодателно постановление 1/2007 от 16 ноември и Регламента за туристическите агенции на автономната общност.

ДВАДЕСЕТ И ПЪРВО.- AMAKAS TRAVEL Ви информира, че съгласно разпоредбите на Общия регламент за защита на данните (Регламент на ЕС 2016/679) и в изпълнение на подписания договор за комбинирано пътуване (Договор), целта на събирането на лични данни ще бъде поддържането на договорните отношения, управлението, администрирането, предоставянето, разширяването и подобряването на услугите, както и изпращането на техническа и оперативна информация, свързана с Договора, по всякакъв начин, включително имейл и / или еквивалентни средства.

В този смисъл Ви информираме, че Вашите лични данни заедно с резултата от евентуални проучвания на удовлетвореността ще бъдат използвани за оценка на Вашето мнение с единствената цел да подобрим предоставяните от нас услуги и по този начин да адаптираме и проектираме нашите търговски оферти.

Правното основание за обработването на вашите лични данни е, във връзка с гореспоменатите цели, спазването на законовите задължения, основани на Договора, подписан съгласно Закона на Кралския указ 23/2018 от 21 декември, за транспониране на директиви в търговските марки, железопътния транспорт и пакетни пътувания и свързани с тях туристически услуги.

В случай на събиране на здравни данни целта на тяхното събиране ще бъде да се предоставят услуги за кетъринг и помощ при пътуване, ако е необходимо. Тези данни са в съответствие с вашето изрично искане и са ефективно съгласувани с вашите обстоятелства и здраве. Здравните данни няма да бъдат прехвърляни на трети страни, освен по законово задължение или преследване на законен интерес на компанията, трета страна или вие.

За управление на целите, присъщи на разработването и изпълнението на обекта на този договор, Ви информираме, че Вашите лични данни ще бъдат съобщени на различните доставчици на продуктите и услугите, които ще бъдат задължени да използват данните, единствено и изключително, да даде съответствие с обекта, по силата на договорите, сключени с трети страни преди това.

По време на извършване на резервацията и при изпълнение на Договора ще бъдат записани и личните данни на други пътници, които са част от вашата резервация. Затова ви молим да гарантирате, че тази информация е предоставена със съгласието на вашите спътници. Личните данни на деца и юноши (под 13 години) се събират, съхраняват и използват само за целите на изпълнение на договора.

В момента, в който последващата обработка на лични данни е планирана за цел, различна от описаната тук, ще бъде предоставена информация за тази друга цел и всяка допълнителна уместна информация по начин, който може да се изрази, преди споменатата по-нататъшна обработка с изрично и недвусмислено съгласие. Никакви данни няма да бъдат прехвърляни на трети страни, освен ако преди това не сте дали изричното си и недвусмислено съгласие, или по задължение или законово решение или преследване на законен интерес на компанията, трета страна или себе си.

Накрая ви информираме, че имате право на достъп, коригиране и изтриване на данните, както и упражняване на други права, които ви помагат, като пишете до Amakas Travel на имейл адреса office@amakastravel.com.

С подписването на този договор и след като разбрах пълното съдържание на тази обща клауза за защита на личните данни, продължавам да давам съгласието си, по най-широк начин и в достатъчна степен в закона, което може да посочи, за събирането, третирането и съобщаването на моите лични данни в условията, изразени тук. По същия начин, като устен агент, заявявам, че имам съгласието за съобщаването на личните данни на всички пътници, включени в същaта резервация, и действам от тяхно име и представителство.

III.- ПРИЛОЖЕНИЕ – СТАНДАРТНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОМБИНИРАНИТЕ ПЪТУВАНИЯ

Комбинацията от предлаганите туристически услуги е комбинирано пътуване по смисъла на преработения текст на Общия закон за защита на потребителите и други допълнителни закони, одобрени с Кралски законодателен декрет 1/2007 от 16 ноември. Следователно ще се възползвате от всички права, които се прилагат в рамките на Европейския съюз за комбинирани пътувания.

Amakas Travel ще носи пълна отговорност за правилното изпълнение на комбинираното пътуване като цяло, в знак на солидарност с останалите компании, които участват във вашата организация.

Освен това, както се изисква от закона, Amakas Travel се покрива от гаранция за възстановяване на направените плащания и, ако транспортът е включен в пътуването, да гарантира репатрирането ви в случай на несъстоятелност.

Информираме ви за основните ви права съгласно преработения текст на Общия закон за защита на потребителите и други допълващи се закони, одобрени с Кралски законодателен указ 1/2007 от 16 ноември:

– Пътуващите ще получат цялата съществена информация за комбинираното пътуване, преди да сключат договора за него.

– Винаги ще има поне един работодател, отговорен за правилното изпълнение на всички туристически услуги, включени в договора.

– Пътуващите ще разполагат с телефонен номер за спешни случаи или подробности за точка за контакт, където могат да се свържат с организатора и, когато е подходящо, с туристическата агенция.

– Пътуващите могат да възложат комбинираното пътуване на друго лице, с разумно предизвестие и, когато е целесъобразно, при заплащане на допълнителни разходи.

– Цената на комбинираното пътуване може да се увеличи само ако има конкретни разходи (например в цените на горивата) и е изрично предвидено в договора, и в никакъв случай през последните двадесет дни преди началото на пътуването. Ако увеличението на цената надвишава осем процента от цената на пакета, пътникът може да прекрати договора. Ако организаторът си запазва правото да увеличи цената, пътникът има право на намаление на цената, ако съответните разходи намалят.

– Пътуващите ще могат да прекратят договора, без да плащат неустойки и да получат пълно възстановяване на всички направени плащания, ако някой от съществените елементи на пакетното пътуване, различен от цената, е значително променен. Ако отговорника за комбинираното пътуване, го анулира преди започването му, пътниците ще имат право на възстановяване на направените плащания и, когато е уместно, на обезщетение.

– При изключителни обстоятелства, например в случай, че на местоназначението има сериозни проблеми със сигурността, които могат да повлияят на пакета, пътниците могат да прекратят договора преди началото на пакета, без да плащат неустойка.

– В допълнение, пътниците могат да прекратят договора по всяко време преди началото на пакетното пътуване, като заплатят подходяща и оправдана неустойка за прекратяване.

– Ако след началото на комбинираното пътуване не могат да бъдат предоставени значими елементи от него, на пътуващия трябва да бъдат предложени подходящи алтернативни формули, без допълнителни разходи. Пътуващите могат да прекратят договора, без да плащат неустойки в случай на неизпълнение на услуги, когато това значително се отразява на изпълнението на пакета и организатора и агенцията не могат да решат проблема.

– Пътуващите също ще имат право на намаление на цената и / или обезщетение за щети в случай на неизпълнение или неправилно изпълнение на туристически услуги.

– Организаторът и агенцията трябва да окажат помощ на пътника в случай на затруднения.

– Ако организаторът или агецията стане неплатежоспособен, плащанията ще бъдат възстановени. В случай, че организаторът или агенцията стане неплатежоспособен след началото на комбинираното пътуване и това включва транспорт, репатрирането на пътниците ще бъде гарантирано. Amakas Travel е подписала гаранция за защита срещу несъстоятелност със застрахователната компания AXA SEGUROS GENERALES. Ако някоя от договорените услуги бъде отказана поради неплатежоспособността на Amakas Travel, пътниците могат да се свържат със застрахователната компания: Calle Arequipa 1, 28043 Madrid тел. 911 111 95 44S. или с TFM CORREDORIA DE SEGUROS SL calle Madrid10-2-C 28901 Getafe, Madrid тел. +34 916823603 или, когато е подходящо, с Генералната дирекция по туризъм в Мадрид.

август 31, 2021